Karttolkaren

Behov från medborgare
När man har en funktionsnedsättning är det svårt att hitta till rätt plats. De hjälpmedel i form av inbyggda "kart-appar" och liknande i smartphones är inte anpassade.


- KOMPLETTERANDE ANALYS AV BEHOVET -

Vilka parter är inblandade i behovet? Företag, myndighet, kommun, region, privatperson?
Privatpersoner. Kommunen som kanske i framtiden inte behöver erbjuda stöd av fysisk person för att den enskilde ska hitta rätt. Kartproducenter.

Vilka lagar kan vara viktiga att hålla koll på när det gäller behovet?
PUL/GDPR

Finns det intressekonflikter inblandade? Ex. en kund har ett behov och en leverantör/myndighet har ett annat behov?
Nej inte om reella personer inte behöver medverka på bild om bilder är lösningen.

Hur ser en potentiell kund ut till en lösning på behovet?
Privatpersoner och/eller kommun som köper in lösningen.

Hur stor är en nationell marknad i antalet potentiella kunder? Både människor med funktionsvariationer och personer som har svårt att tolka kartor kan ha behov av en lättare lösning vilket bör innebära att marknaden är stor.

Är behovet en del i en större process? Om ja, finns det inbyggda begränsningar i den större processen?
Nej, det är inte särskilt komplicerat eller kontroversiellt.

Levnadskvalitét
Ökad självständighet och trygghet. Möjlighet att leva som andra och vara oberoende.

Kostnad
Minskad risk för att insatsen ska utföras av en fysisk person och då minskar kanske kostnader för kommunen.

Tid
En lösning kan medföra tidsbesparingar då man kan hitta själv.

Finns det redan framtagna lösningar på delar av behovet eller för hela behovet? Om ja, vilka och på vilket sätt löser dom behovet?
Det finns gps-lösningar som leder till en plats men kan vara svår att förstå för en person med kognitiv funktionsnedsättning.