Tillsammans gör vi Helsingborg

Behov från medborgare
Jag vill på ett enkelt sätt få information om vad som planeras av kommunen och kunna vara med och diskutera och påverka det som händer där jag bor. Var och hur gör jag då?


- KOMPLETTERANDE ANALYS AV BEHOVET -

Vilka parter är inblandade i behovet?
Kommun och privatperson/företag.

Vilka lagar kan vara viktiga att hålla koll på när det gäller behovet?
Ingen.

Finns det intressekonflikter inblandade?
Nej.

Finns det fler än 1 part som har intresse av att behovet får en lösning? Offentlig sektor, Företag (ex arkitekter, byggbolag osv), Föreningar/organisationer, Invånare

Hur ser en potentiell kund ut till en lösning på behovet?
Någon person eller part som kan ha egenintresse eller kommersiellt intresse i behovet.

Hur stor är en nationell marknad i antalet potentiella kunder?
Över 300 potentiella kunder bara i kommuner och stadsdelar. Räkna till företag och övriga potentiella kunder.

Är behovet en del i en större process?
Ja den demokratiska processen. Alla måste ha samma möjlighet att nås av informationen och komma till tals. Även utsatta grupper i samhället.

Hur kan man mäta nyttan av en lösning på behovet? (kan variera för olika parter som kan gynnas på olika sätt av en lösning)
Levnadskvalitét
- Att man får vara delaktig i sin stads utveckling.
- Man kan påverka framtida beslut innan besluten är fattade.
Kostnad
- Man får som företag större möjligheter att planera sin verksamhet.

Kan det förekomma negativa effekter av att lösa problemet?
Helsingborgs stad vill ha engagerade invånare men det finns en begränsning i att alla inte kan få sina förslag eller önskemål genomförda. Vilket skulle kunna leda till att det blossar upp diskussioner på grund av att enskilda invånare blir besvikna för att just deras förslag inte blir verklighet. Staden behöver ta ställning till hur man agerar om diskussioner förs på ett olämpligt sätt.