Ångeststödet

Behov från medborgare
När ångesten dyker upp så skulle det behövas någonting som hindrar att personen i fråga börjar med ett självskadebeteende för att hantera ångesten (målgrupp primärt personer med funktionsnedsättning).


- KOMPLETTERANDE ANALYS AV BEHOVET -

Vilka parter är inblandade i behovet?
Kommun, Region, Myndighet, (ev. företag)

Vilka lagar kan vara viktiga att hålla koll på när det gäller behovet?
LSS, SOL, HSL, Offentlighets- och sekretesslagen, GDPR

Finns det intressekonflikter inblandade? Ex. En kund har ett behov och en leverantör/myndighet har ett annat behov?
Mellan förvaltning-kund, information angående sekretess.

Finns det fler än 1 part som har intresse av att behovet får en lösning?
Ja. Kund, anhörig, kommunen och regionen.

Är behovet en del i en större process? Om ja, finns det inbyggda begränsningar i den större processen?
Ja. Sekretess. Avgränsningen. Ansvaret mellan kund och det offentliga.

Är behovet en underordnad del i en större process? Vad innebär detta för begränsningar för en potentiell lösning?
Ja. Underordnad LSS och Hälso- och sjukvårdslagen.

Levnadskvalitét
Ökad levnadskvalitet som resultat av färre incidenter. Bättre uppföljning.

Kan det förekomma negativa effekter av att lösa problemet? Ochi så fall för vem?
Absolut. Avgränsningar, sekretess

Finns det redan framtagna lösningar på delar av behovet eller för hela behovet? (om ja, vilka och på vilket sätt löser dom behovet?)
Ja, hjälplinjer, självinskrivningar. Ett stort samarbete med psykiatrin.