Trygga gatan

Behov från medborgare
Jag vill kunna känna mig trygg med att hastigheten hålls nere i vårt bostadsområde där mina barn befinner sig i närheten av trafiken.


- KOMPLETTERANDE ANALYS AV BEHOVET -

Vilka parter är inblandade i behovet?
Trafikverket, Offentlig sektor, bostadsrättsföreningar/samfälligheter, vägförening, skolor/förskolor/dagis, privatperson.

Vilka lagar kan vara viktiga att hålla koll på när det gäller behovet?
Trafikverket - Har dom lagar som styr upp detta?

Finns det intressekonflikter inblandade?
Det handlar inte om att sänka den faktiska hastigheten då denna i stor utsträckning hålls inom fartbegränsningarna, utan den upplevda hastigheten. Intressekonflikten är framförallt mellan boende och trafikanter.

Finns det fler än 1 part som har intresse av att behovet får en lösning?
Trafikverket, Offentlig sektor, bostadsrättsföreningar/samfälligheter, vägförening, skolor/förskolor/dagis, privatperson.

Hur ser en potentiell kund ut till en lösning på behovet?
Trafikverket, Offentlig sektor, bostadsrättsföreningar/samfälligheter, vägförening, skolor/förskolor/dagis, privatperson.

Hur stor är en nationell marknad i antalet potentiella kunder?
Väldigt stor.

Är behovet en del i en större process?
Nej

Hur kan man mäta nyttan av en lösning på behovet? (kan variera för olika parter som kan gynnas på olika sätt av en lösning)
Levnadskvalitét
- Upplevd trygghet.

Kan det förekomma negativa effekter av att lösa problemet?
Kanske skulle det kunna bli negativt för bilister om det påverkar deras vanor, annars för boende runt omkring om det t.ex ska byggas om för att lösningen ska kunna implementeras.

Finns det redan framtagna lösningar på delar av behovet eller för hela behovet?
Nej. (inte vad vi vet).