Smart@ bygglovssvar

Behov från medborgare
Jag vill att det ska vara enkelt att snabbt få kontakt med en person som kan ge mig svar på mina frågor om bygglov.


- KOMPLETTERANDE ANALYS AV BEHOVET -

Vilka parter är inblandade i behovet?
Invånare, entreprenörer, kontaktcenter, bygglovsenheten.

Vilka lagar kan vara viktiga att hålla koll på när det gäller behovet?
Inga.

Finns det intressekonflikter inblandade?
Ja kan finnas mellan kund och tjänsteperson eftersom de idag redan har en hög arbetsbelastning. Målet med att bli mer tillgänglig måste nås genom att frigöra mer tid för handläggning åt tjänstepersonerna på bygglovsenheten.

Finns det fler än 1 part som har intresse av att behovet får en lösning?
Invånare, entreprenörer, kontaktcenter, bygglovsenheten.

Hur ser en potentiell kund ut till en lösning på behovet?
Privatperson eller företag som har någon fråga som handlar om bygglov generellt eller just deras ärende. Kanske vill de till exempel bygga hus, bygga till huset, öppenspis eller uterum.
Helsingborgsstad.

Hur stor är en nationell marknad i antalet potentiella kunder?
Marknaden är beroende av vald lösning.

Är behovet en del i en större process?
Ja det är det.
En del bygglovsfrågor kräver att en bygglovskompetent person gör en bedömning och i dagsläget är arbetsbelastningen på medarbetarna redan tuff. Därför behöver lösningen också inkludera att frigörs mer tid för handläggning åt tjänstepersonerna på bygglovsenheten.

Hur kan man mäta nyttan av en lösning på behovet? (kan variera för olika parter som kan gynnas på olika sätt av en lösning) - Tidsbesparing för kund och medarbetare på bygglovsenheten
- Kan spara pengar genom att kund tidigare välja rätt lösning till sina byggnationer.

Kan det förekomma negativa effekter av att lösa problemet?
Förändrade rutiner som en redan tungt belastad personalstyrka ska lära in och känna sig bekväma med.

Finns det redan framtagna lösningar på delar av behovet eller för hela behovet?
Staden arbetar redan idag med att erbjuda en webbapp där kunderna kan välja att själva att skapa en egen ritning av den mur eller plank de söker bygglov för, läs mer här: https://helsingborg.se/bo-bygga-och-miljo/bygga-nytt-bygga-om-bygga-till/bygglov-och-anmalan/soka-bygglov-vad-vill-du-gora/far-jag-lov/ tanken med lösningen är bland annat att snabbt ge indikation på om man fått med all information i ansökan vilket underlättar för kunden.

Helsingborg är också drivande i ett nationellt projekt som heter Får jag lov? som arbetar för att utveckla en mer automatiserad och digital handläggning av bygglovsärenden men den ligger längre fram i tiden. Däremot har Bygglovsavdelningen nyligen fått möjlighet att underlätta handläggningen av bygglovsärenden med hjälp av Atom som är ett verktyg som automatiserar specifika delprocesser genom att till exempel skicka ut automatiska återkopplingar till kund vid olika händelser i ärendet.