Fysiska pengar

Behov från medborgare
Det kan vara svårt för personer med en funktionsnedsättning att hantera "fysiska-pengar" och dess värde. Skillnader mellan en 20-lapp och en 500-lapp är svår att greppa. Eller för den delen mellan 20 kronor och 500 kronor. Här finns ett behov av hjälpmedel eller anpassning. Kan man visualisering pengars värde?


- KOMPLETTERANDE ANALYS AV BEHOVET -

Vilka parter är inblandade i behovet?
Personen som har en funktionsnedsättning. Omgivningen kan vara stöd, till exempel affär och personal som arbetar med stöd till personen.

Vilka lagar kan vara viktiga att hålla koll på när det gäller behovet?
God man

Finns det fler än 1 part som har intresse av att behovet får en lösning?
Personen som får bättre koll på sin ekonomi och blir mer självständig.
Affärer som kan tjäna mer pengar när den enskilde vågar handla utan att vara rädd för att bli lurad.
God man som kan känna sig tryggare i sin roll.

Hur ser en potentiell kund ut till en lösning på behovet?
Personen med funktionsnedsättning

Hur stor är en nationell marknad i antalet potentiella kunder?
Flera miljoner, kan även tänkas användas för att lära barn om pengars värde.

Är behovet en del i en större process? Om ja, finns det inbyggda begränsningar i den större processen?
Ja. Känna att man är värd något och självständig. Kunna känna sig som och behandlas som en fullvärdig medborgare.

Livskvalité
Nyttan av en lösning är svår att mäta i siffror. Betyder dock mycket för livskvaliteten.
Tid
En lösning sparar mycket tid och frustration i olika situationer där det kommer till hantering av pengar.

Finns det redan framtagna lösningar på delar av behovet eller för hela behovet? Om ja, vilka och på vilket sätt löser dom behovet?
Finns säkert många appar och kognitiva stöd inom autismspektrat.