Säkraste vägen hem

Behov från medborgare
Jag vill veta den säkraste vägen hem på kvällen.


- KOMPLETTERANDE ANALYS AV BEHOVET -

Vilka parter är inblandade i behovet?
Invånare, offentlig sektor. (ex evenemangsdatabas)

Vilka lagar kan vara viktiga att hålla koll på när det gäller behovet?
Ingen.

Finns det intressekonflikter inblandade?
Ja. Staden arbetar redan idag mycket med att invånarna ska känna sig trygga i stadsmiljön och många är stolta och känner tillhörigheter till sitt närområde, känslor som kanske kommer att utmanas om det skulle visa sig att deras gata inte kommer med bland "trygga vägar hem". "En trygg väg hem" kanske inte handlar om vägen utan om färdsätt, sällskap med mera.

Finns det fler än 1 part som har intresse av att behovet får en lösning?
Invånare, rättsväsendet i form av att kunna trygga upp och förebygga otrygghet, stadsbyggnadsförvaltningen i form av att kunna bygga bort.

Hur ser en potentiell kund ut till en lösning på behovet?
Privatperson, myndighet, staden, försäkringsbolag, mäklare?

Hur stor är en nationell marknad i antalet potentiella kunder?
Jättestor.

Hur kan man mäta nyttan av en lösning på behovet? (kan variera för olika parter som kan gynnas på olika sätt av en lösning)
Livskvalitet.
- Känslan för individen av att vara trygg och för familj och vänner att veta att individen är trygg.

Kan det förekomma negativa effekter av att lösa problemet?
Ja, risken finns att lösningen inger falsk trygghet/förhoppningar.

Finns det redan framtagna lösningar på delar av behovet eller för hela behovet?
Det finns olika tjänster och produkter som löser delar av problemet.