Gör såhär

Behov från medborgare
Det finns ett behov hos kunder på LSS-verksamheter av att förmedla till vikarier vem man är som person och vilket behov man har av hjälp. Det är jobbigt att gång på gång behöva berätta vad det är man behöver hjälp med.


- KOMPLETTERANDE ANALYS AV BEHOVET -

Vilka parter är inblandade i behovet? Personen som har en funktionsnedsättning samt personal som jobbar med att hjälpa personer med funktionsnedsättning. Målgruppen är personer som är högfungerande och endast i begränsad omfattning behöver hjälp att hantera verktyget.

Vilka lagar kan vara viktiga att hålla koll på när det gäller behovet?
GDPR. Observera att detta inte är ett dokumentationsstöd för personal utan ett sätt för kunden att förmedla sina önskemål till vikarier.

Finns det fler än en part som har intresse av att behovet får en lösning?
Om personerna med funktionsnedsättning genom ett kommunikationsverktyg kan förmedla hur och vad de behöver hjälp med ökar möjligheterna till ett självständigare liv och ökad livskvalitet. Det innebär också att verksamheten på ett bättre sätt kan utföra det som individen önskar och på det sätt som den önskar då det är vikarier som arbetar. Detta kan antas innebära en ökad kvalitet i verksamheten.
Anhöriga kan uppleva minskad oro då de vet att deras närstående med funktionsnedsättning kan förmedla vad de vill och behöver.

Hur ser en potentiell kund ut till en lösning på behovet?
Personen med funktionsnedsättning.
Anhöriga till personer med funktionsnedsättning.
Verksamheter som jobbar med att hjälpa personer med en funktionsnedsättning.

Hur stor är en nationell marknad i antalet potentiella kunder?
Flera miljoner, kan även tänkas användas inom andra områden där det finns ett behov av att dela information kring en situation där det finns en hjälpgivare och mottagare av hjälp.

Är behovet en del i en större process? Om ja, finns det inbyggda begränsningar i den större processen?
Ja. Känna att man är värd något och självständig och kan vara delaktig i sin egen vardag.
Kunna känna sig som och behandlas som en fullvärdig medborgare.

Livskvalité
Nyttan av en lösning är svår att mäta i siffror. Betyder dock mycket för livskvaliteten då personen som är i behov av hjälp slipper känna att den gång på gång behöver "be om hjälp".

Tid En lösning sparar mycket tid och frustration då personen med funktionsnedsättning slipper instruera vikarier eller ny personal om vad personen behöver hjälp med.

Finns det redan framtagna lösningar på delar av behovet eller för hela behovet? Om ja, vilka och på vilket sätt löser de behovet?
Det finns idag många appar som är framtagna för att kommunicera för personer med kognitiv funktionsnedsättning. Dock finns det enligt omvärldssökning ingen som används för att förmedla behov till vikarier. Myndigheten för delaktighet, MFD, har samlat relevanta kommunikationsappar här:
http://appstod.mfd.se/kommunikation/alla-appar/