Bryt digital isolering - True challenge™
171
portfolio_page-template-default,single,single-portfolio_page,postid-171,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-10.1.1,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12,vc_responsive

Bryt digital isolering

Tillbaka till startsidan

Behov från medborgare

Nytt inom it/appar och nyheter som kan vara till nytta för den äldre generationen. Kanske att blanda äldre och yngre. Exempelvis att spela Pokemon och därigenom komma ut och möta yngre generationer.

 

KOMPLETTERANDE ANALYS AV BEHOVET

Vilka parter är inblandade i behovet? Företag, myndighet, kommun, region, privatperson?
Privatpersoner i form av äldre, medelålder, vuxna, ungdomar, kommun i form av skola och äldreomsorg, befintliga nätverk typ KPR, PRO, Seniornet osv, mötesplatser kan vara företag eller andra organisationer.

 

Finns det intressekonflikter inblandade? Ex. En kund har ett behov och en leverantör/myndighet har ett annat behov?
Arbetskraftskonkurrens

 

Finns det fler än 1 part som har intresse av att behovet får en lösning?
ja, både den äldre och den yngre men också kommunen som annars måste tillgodose en form av ensamhetsfrågor. Den som utvecklar en lösning.

 

Hur ser en potentiell kund ut till en lösning på behovet?
användarna i forma av den äldre, den yngre och även staden.

 

Hur stor är en nationell marknad i antalet potentiella kunder?

Det kan finnas väldigt många som vill mötas på detta sätt så länge tekniken inte är ett hinder. Lösningen vänder sig till dem som behärskar smartphones eller tekniska produkter redan.

 

Är behovet en del i en större process? Om ja, finnsdet inbyggda begränsningar i den större processen?
svårigheter att umgås över generationsgränserna- hur ska det ske naturligt?

Tekniken kan vara ett hinder och en tillgång.

 

Är behovet en underordnad del i en större process? Vad innebär detta för begränsningar för en potentiell lösning?
hur når man målgruppen? Olika sätt för olika målgrupper.

 

Levnadskvalitét
fler äldre blir delaktiga i det digitala samhället, ensamhet minskar, mänskliga möten ökar, underlättar i vardagen, ny kunskap om olika människor ökar,
Kostnad
Det kommunala utgiften kring att stävja ensamhet kan minska i det långa loppet.
Tid
Spara tid på att mer kunskap och mindre tid behövs för oro om hur man är digital
Kan det förekomma negativa effekter av att lösa problemet? Och i så fall för vem?
nej, det finns en win-win effekt här.
Finns det redan framtagna lösningar på delar av behovet eller för hela behovet? (om ja, vilka och på vilket sätt löser dom behovet?)
det finns appar och liknande koncept som Pokemon och Läkerol ”Let´s talk” kampanj men det används inte av flera målgrupper tillsammans utan var för sig.