Kontinuerlig kontakt - True challenge™
161
portfolio_page-template-default,single,single-portfolio_page,postid-161,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-10.1.1,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12,vc_responsive

Kontinuerlig kontakt

Tillbaka till startsidan

Behov från medborgare

Skulle behöva en person att vända mig till i början av makens sjukdom och under de kommande 30 åren som han var sjuk. En kontinuerlig kontakt.

 

KOMPLETTERANDE ANALYS AV BEHOVET

Vilka parter är inblandade i behovet?

Person, anhörig, kommun, region, försärkringskassan, myndigheter, samhället

 

Vilka lagar kan vara viktiga att hålla koll på när det gäller behovet?

Alla lagar som berör kundens behov, tex socialstjänstlagen, LSS, HSL, LVR, LVU, patientlagen etc

 

Finns det intressekonflikter inblandade? Ex. En kund har ett behov och en leverantör/myndighet har ett annat behov?

Mellan myndigheter som vill att andra myndigheter ska ta ansvar. Vem gör vad?

 

Finns det fler än 1 part som har intresse av att behovet får en lösning?

Ligger i allas intresse att kunden får det så bra som möjligt. Viktigt att personens behov står i centrum!

 

Hur ser en potentiell kund ut till en lösning på behovet?

Alla personer som har behov där fler än en är inblandad, tex vård och omsorg eller vård och försäkringskassa eller två vårdinstanser.

 

Hur stor är en nationell marknad i antalet potentiella kunder?

Jättestor, eftersom alla kan råka ut för det någon gång i livet.

 

Är behovet en del i en större process? Om ja, finns det inbyggda begränsningar i den större processen?

Ja. Otydliga kopplingar mellan olika myndigheter och vem som gör vad.

 

Hur kan man mäta nyttan av en lösning på behovet (kan variera för olika parter som kan gynnas på olika sätt av en lösning)

Svårt att mäta i siffror. Betyder mycket för livskvaliteten. Kan ge bättre underlag för handläggning och därmed kortare handläggningstider.

 

Kan det förekomma negativa effekter av att lösa problemet? Och i så fall för vem?

Nej

 

Finns det redan framtagna lösningar på delar av behovet eller för hela

behovet? (om ja, vilka och på vilket sätt löser dom behovet?)

Case manager, lotsar av olika slag inom äldreomsorg och inom LSS. Finsam har olika projekt. Vid årsskiftet lanserar Sverige kontot Hälsa för mig