Ohälsoriskzon - True challenge™
166
portfolio_page-template-default,single,single-portfolio_page,postid-166,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-10.1.1,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12,vc_responsive

Ohälsoriskzon

Tillbaka till startsidan

Behov från medborgare

Hjälp att få råd/bli uppmärksammad på när man som anhörig hamnar i gråzoon/riskzoon för att själv drabbas av ohälsa.

 

KOMPLETTERANDE ANALYS AV BEHOVET

Vilka parter är inblandade i behovet? Företag, myndighet, kommun,

region, privatperson?

Myndighet, kommun, region, privatperson(anhörig)

 

Vilka lagar kan vara viktiga att hålla koll på när det gäller behovet?

HSL, lagen om sekretess, LSS

 

Finns det intressekonflikter inblandade? Ex. En kund har ett behov och en leverantör/myndighet har ett annat behov?

Sekretess, mellan kund-anhörig, kund-myndighet, anhörig-myndighet

 

Finns det fler än en part som har intresse av att behovet får en lösning?

Ja, anhörigas anhöriga, samhället.

 

Hur ser en potentiell kund ut till en lösning på behovet?

Anhörig, myndighet

 

Hur stor är en nationell marknad i antalet potentiella kunder?

Ca 1,3 miljoner människor i Sverige uppskattas vara anhöriga.

 

Är behovet en del i en större process? Om ja, finns det inbyggda begränsningar i den större processen?

Ja. Lagen om sekretess, HSL, SOL & LSS

 

Är behovet en underordnad del i en större process? Vad innebär detta för begränsningar för en potentiell lösning?

Ja. Lagen om sekretess, HSL, SOL & LSS

 

Är behovet en överordnad del i en större process vars lösning kan påverkar många andra underordnade processer?

Nej

 

Levnadskvalitét

En lösning skulle kunna hindra anhöriga att bli sjuka och därför innebära en förbättrad livskvalitet.

 

Kostnad

Genom att anhöriga kan hålla sig friska så kan man undvika sjukskrivningar vilket skulle innebära en stor kostnadsbesparing.

 

Kan det förekomma negativa effekter av att lösa problemet? Och i så fall för vem?

Nej.

 

Finns det redan framtagna lösningar på delar av behovet eller för hela behovet? (om ja, vilka och på vilket sätt löser dom behovet?)

Ja, anhörigstöd. Grupper, En bra plats™, föreningar, eg. PRO. Handikappföreningen