Pedagogik för goda män - True challenge™
169
portfolio_page-template-default,single,single-portfolio_page,postid-169,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-10.1.1,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12,vc_responsive

Pedagogik för goda män

Tillbaka till startsidan

Behov från medborgare

Att information mellan person med en funktionsnedsättning och god man går snabbare och att man får en bättre insyn på ett anpassat sätt.

 

KOMPLETTERANDE ANALYS AV BEHOVET

Vilka parter är inblandade i behovet? Företag, myndighet, kommun, region, privatperson?
Personer med funktionsvariationer, gode män, myndighet, Överförmyndarnämnden, personal som är nära kunden, anhöriga.

 

Vilka lagar kan vara viktiga att hålla koll på när det gäller behovet?
ja, flera lagar styr godmanskapet utifrån om kunden är minderårig, ensamkommande, inom äktenskap, har samäganderätt m.m.

 

Finns det intressekonflikter inblandade? Ex. En kund har ett behov och en leverantör/myndighet har ett annat behov?
insyn kan vara en intressekonflikt för den gode mannen, ett pedagogiskt problem att kunna förklara och förstå att pengar är begränsade. Anhöriga kan ha intresse av att känna till ekonomiska tillgångar och styra.

 

Finns det fler än 1 part som har intresse av att behovet får en lösning?
god man kan behöva verktyg att kunna förmedla hur det ligger till ekonomiskt, personal tar ofta kontakter för kundens räkning, anhöriga hör om kundens besvär, överförmyndarnämnden får frågor m.m.

 

Hur ser en potentiell kund ut till en lösning på behovet?
se ovan.

 

Hur stor är en nationell marknad i antalet potentiella kunder?
ca 100 000 har god man, förvaltare eller förmyndare.

 

Är behovet en del i en större process? Om ja, finns det inbyggda begränsningar i den större processen?
göra samhället mer tillgängligt för människor med funktionsvariationer, behov av att få fler att ta uppdragen och att de som gör det inte missbrukar funktionen.

Levnadskvalitét
skulle öka för alla involverade.
Kostnad
Behov av pedagogik. Behov av fler uppdragstagare det vill säga att locka fler. Behov av annan bild av uppdraget än det som kommer fram när någon missbrukar systemet. Detta sammantaget kan vara förenat med en kostnad för en lösning.
Tid
Behov av att de som tar uppdrag kan sköta det tidseffektivt. En lösning skulle spara tid för alla involverade.
Kan det förekomma negativa effekter av att lösa problemet? Och i så fall för vem?
kan vara negativt för dem som vill sköta uppdraget i ”skymundan” vilket är positivt för då undanröjs möjligheterna till att någon utnyttjar systemet.
Finns det redan framtagna lösningar på delar av behovet eller för hela behovet? (om ja, vilka och på vilket sätt löser dom behovet?)
vet ej, förmodligen inte.