Pictotext - True challenge™
168
portfolio_page-template-default,single,single-portfolio_page,postid-168,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-10.1.1,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12,vc_responsive

Pictotext

Tillbaka till startsidan

Behov från medborgare

Skriva in en text som automatiskt omvandlas till pictogrambilder.

 

KOMPLETTERANDE ANALYS AV BEHOVET

Vilka parter är inblandade i behovet? Företag, myndighet, kommun, region, privatperson?
Företaget pictogram, andra företag som vill utveckla kommunikation med bilder, kommuner och personal, privatpersoner med funktionsvariationer.

 

Finns det intressekonflikter inblandade? Ex. En kund har ett behov och en leverantör/myndighet har ett annat behov?
Från företaget Pictogram om fler ska lösa bekymret.

 

Finns det fler än 1 part som har intresse av att behovet får en lösning?
Personal kan kommunicera bättre, företaget får fler kunder, den enskilde får sin röst hörd, bättre kvalitet i insatsen.

 

Hur ser en potentiell kund ut till en lösning på behovet?
Personal, anhöriga, brukare är kunder. Kommunen utifrån ett upphandlingsperspektiv. Det finns olika behov av att uttrycka sig dels för den som inte förstår text och för den som inte kan uttrycka sig i ord.

 

Hur stor är en nationell marknad i antalet potentiella kunder?
290 kommuner. Alla som har kommunikationssvårigheter i Sverige.

 

Är behovet en del i en större process? Om ja, finns det inbyggda begränsningar i den större processen?
Ökar delaktigheten i samhället så det finns inga begränsningar.

 

Är behovet en underordnad del i en större process? Vad innebär detta för begränsningar för en potentiell lösning?
Sätter fokus på människor med funktionsvariationer och deras behov. Ingen begränsning.
Levnadskvalitét
möjlighet att uttrycka sina önskemål skapar högre levnadskvalitet.

 

Tid
tidsvinst att få sina behov tillfredsställda och färre konflikter.
Kan det förekomma negativa effekter av att lösa problemet? Och i så fall för vem?
Nej, men en annan aspekt är maktposition för omgivningen runt de personer med funktionshinder.
Finns det redan framtagna lösningar på delar av behovet eller för hela behovet? (om ja, vilka och på vilket sätt löser dom behovet?)
Pictogram utformar bilder.