Skolmorfar - True challenge™
167
portfolio_page-template-default,single,single-portfolio_page,postid-167,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-10.1.1,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12,vc_responsive

Skolmorfar

Tillbaka till startsidan

Behov från medborgare

Som äldre bli erbjuden/hitta info om möjligheter till att vara ”skolmormor” och ”skolmorfar” samt andra möjligheter att engagera sig i ”win-win” aktiviteter.

 

KOMPLETTERANDE ANALYS AV BEHOVET

Vilka parter är inblandade i behovet?

Skola, kommunen, medborgare, elever

 

Vilka lagar kan vara viktiga att hålla koll på när det gäller behovet?

Brottsregister, sekretess

 

Finns det intressekonflikter inblandade? Ex. En kund har ett behov och en leverantör/myndighet har ett annat behov?

Skolans pedagogik kan strida mot personens intressen. Skolan kan se det som ett sätt att slippa anställa. Skolan kan ha svårt att avsätta tid för mentorskap för morfar. Finns idag tjänster som läxläsning som Rut.

 

Finns det fler än 1 part som har intresse av att behovet får en lösning?

Skolan, kommunen, myndighet, anhöriga

 

Hur ser en potentiell kund ut till en lösning på behovet?

Tex skola, äldre, vården

 

Hur stor är en nationell marknad i antalet potentiella kunder?

2015/2016 fanns det 4012 kommunlala skolor och 827 privata grundskolor i Sverige.

 

Är behovet en del i en större process? Om ja, finns det inbyggda begränsningar i den större processen?

Mötas över generationsgränser, att få stöd i skolan, känna sig trygg.

 

Är behovet en underordnad del i en större process? Vad innebär detta för begränsningar för en potentiell lösning?

Allt måste ske i enlighet med skollagen och med elevens bästa i centrum..

 

Är behovet en överordnad del i en större process vars lösning kan påverka många andra underordnade processer? Vad innebär det för begränsningar för en potentiell lösning?

Mycket viktigt med rätt person på rätt plats så vi inte skadar eleven.

 

Hur kan man mäta nyttan av en lösning på behovet

Kan se resultat i skolenkäter.

 

Levnadskvalitét

Både äldre och yngre kan uppleva en ökad livskvalitet.

 

Kan det förekomma negativa effekter av att lösa problemet? Och i så fall för vem?

Viktigt att det är rätt personer som tas in i skolan.

 

Finns det redan framtagna lösningar på delar av behovet eller för hela behovet?

Ja, det finns både med anställningar, volontärer och samarbete med föreningar.