True Challenge 2018 - Regler


Tävlingsregler och viktiga upplysningar True/Challenge 2018
Helsingborgs vård och omsorgsförvaltning och Stadsbygnadsförvaltning bjuder in till True Challenge hackathon 3-4 maj. Från Invånare i Helsingborg har vi samlat in behov som vi nu utmanar er att hitta lösningar på.

Under 24h kommer Helsingborgs arena förvandlas till en kreativ verkstad där medverkande som tillsammans i team ger sig an uppgiften att arbeta fram nya kreativa lösningar på medborgarnas behov. Vi bjuder på mat och dryck samt en atmosfär som inbjuder till erfarenhetsutbyte mellan teamen och möjlighet att knyta nya värdefulla kontakter.

Behov och utmaning
Utmaningen för tävlingsdeltagarna är att välja ut ett av behovspaketen som finns listade på truechallenge.se och ta fram en lösning på det beskrivna problemet som inte redan finns tillgänglig på marknaden.

Tävlingskategorier och priser
Vinnaren av True Challenge blir det team som på fredagen den 4/5 kan presentera den lösning som på bästa sätt löser det problem som valt behovspaket beskriver utifrån de fyra kategorier som listas nedan:

- Bästa visualisering
- Bästa affärsnytta
- Bidragets kreativitet och originalitet
- Genomförande (teknisk utformning, användbarhet, design och presentation)

Vem får delta
Tävlingen är gratis och anmälan till tävlingen är öppen för alla. Man kan delta som enskild person eller i ett lag. Varje lag får vara max 4 personer. Man kan endast delta i ett lag.

Tävlingsregler
1. Genom att delta på True Challenge godkänner du dessa tävlingsregler.
2. Bidraget ska vara en applikation, tjänst, hårdvara eller visualisering.
3. Bidraget ska kunna användas via webben, en PC eller en mobil enhet.
4. Bidraget måste kunna visas publikt 4 maj – 4 juni.
5. Bidraget får inte helt eller delvis finnas publicerat sedan tidigare.
6. Bidraget ska finnas på svenska eller engelska.
7. Bidraget ska inte strida mot svensk lag.
8. Bidraget ska vara det deltagande lagets egen idé och lösning, det ska ägas av det tävlande laget och inte skada immaterialrätt. I det fall där delar av en tjänst återanvänts ska källa anges och eventuella rättighetsfrågor vara lösta innan tävlingens startar.
9. Deltagande lag uppmuntras att bidra till en rolig, intressant och innovativ tävling. Samtliga deltagare måste vara beredda på interaktion med jury. Fotografering och filmning av deltagare kan göras vid presentationer och intervjuer.
10. Det tävlande laget har rätt att ta hjälp av tredje part eller tredjepartsprogramvara.
11. Misstänkt fusk leder till diskvalificering
12. True Challenge tar inget ansvar för eventuella felfunktioner på webbsidan under eller före tävlingen eller för några problem eller tekniska fel på datauppkopplingar, servrar, tjänster, datorutrustning, programvara, fel som gör att mejl och internetanmälningar inte når True Challenge på grund av tekniska problem eller överbelastning på internet eller på någon webbsida, eller någon kombination av dessa faktorer, inklusive skada på en deltagares eller annan persons dator som har samband med eller som beror på att man spelar upp eller laddar ner något av det material som ingår i tävlingen.
13. I händelse av konflikt har True Challenge tävlingsledning tolkningsföreträde när det kommer till tävlingsregler och bedömningskriterier.
14. True Challenge tävlingsledning förbehåller sig rätten att ändra regler, villkor och bedömningskriterier fram till hackathonets start.

Rättigheter för tävlande
De idéer, prototyper, tjänster eller annat material som produceras under eventet och ingår i tävlingen ägs av upphovsmännen själva. True Challenge förbehåller sig rätten att beskriva tävlingsbidragen offentligt och presentera dem på www.truechallenge.se, i de sociala medier som är knutna till True Challenge samt alla de medverkande myndigheternas och organisationernas webbplatser och andra kommunikations- och marknadsföringskanaler.

Juryn
Juryn är opartisk och arbetar enligt bedömningskriterierna ovan. Juryns beslut går inte att överklaga.

Pris
Vinnande lag ska ta ut sitt pris under 2018. Ett pris kan inte överlåtas, bytas ut mot ett annat pris eller helt eller delvis bytas ut mot kontanter eller annan ersättning i enlighet med dessa regler. Medverkan innebär att varje deltagare avsäger sig andra ersättningskrav än eventuell tävlingsvinst. Eventuell vinstskatt betalas av vinnarna. Vinnarna offentliggörs den 4 maj på Helsingborgs arena. De offentliggörs sedan på www.truechallenge.se och även i arrangörernas övriga kanaler.

Personuppgifter
Personuppgifter som lämnas i samband med tävlingen kommer att hanteras för att administrera och utse vinnare i True Challenge och kommer även användas för att ge deltagarna tillgång till Helsingborgs arena de tider då lokalen är stängd för allmänheten. Uppgifterna kommer bara att vara registrerade under den tid som behövs för att uppfylla dessa syften. Deltagarna har rätt att när som helst utan kostnad begära och få tillgång till och/eller komplettera sina personuppgifter. Om personuppgifterna behandlas i strid med personuppgiftslagen har ni också rätt att begära att personuppgifterna rättas, blockeras eller raderas. Ni har vidare rätt att när som helst återkalla ert samtycke till behandling av personuppgifterna. För hantering av personuppgifter kontakta gustaf@enbraplats.se

Frågor och information
Mer information om True/Challenge™ och möjligheten att ställa frågor finns på - www.truechallenge.se