<< Tillbaka till eventsidan

Tid: 18.00-20.00
Plats: Stadsbyggnadsförvaltningen på järnvägsgatan 22, Helsingborg.
Hitta till workshoppen
Har du frågor kring workshoppen? Maila gustaf@enbraplats.se

Workshop 24/4 kl 18-20


Tanken med att ha en workshop i anslutning till True Challenge är att låta deltagarna träffas och få lite förhandsinformation samtidigt som det kommer att finnas personal från staden på plats för att svara på frågor kring de olika behovspaketen som man kan välja mellan till årets tävling.

Det är precis som själva tävlingen helt gratis att delta och vi kommer att hålla korta anföranden innan deltagarna i grupper får diskutera kring de olika behovspaketen.

Maila gärna om du kommer att delta på workshoppen så att vi kan förbereda rätt mångd fika till gustaf@enbraplats.se