Vad är ett Hackathon?
Ordet “Hackathon” är en hopslagning av orden Hacka (programmera) och Maraton. I korta drag samlas olika grupper av programmerare och formgivare. Under en utsatt tid – i detta fall 24 timmar, sitter dessa grupper och “tävlar” emot varandra om att skapa en så bra digital lösning som möjligt runt ett givet tema. Slutprodukten kan vara t ex en app en hemsida, ett koncept eller en fysisk produkt.

Kommer det finnas WiFi?
Helsingborg har över 120 öppna nätverk i de centrala delarna av staden och så även under hackathonet, så JA!
Får man börja med tävlingsbidraget innan hackathonet?
Ja, direkt efter att er anmälan har gått igenom kan ni börja.

Vad får man programmera och vad händer med produkten efter hackathonet?
Det finns egentligen inga restriktioner över vad produkten/lösningen skall vara, men man måste ta sig an ett av de behovspaketen som kommit in från Helsingborgs invånare. I samband med anmälan kommer man få ange vilket paket man vill jobba med.

De tjänster/produkter som utvecklas under eventet ägs till 100% av deltagarna.
Vad behöver man som tävlande ha med sig?
Ni som tävlar står för allt material som ni behöver; Stationär dator, Laptop, Jolt Cola ;), researchmaterial osv. Papper och pennor kommer finnas på plats.