Tävlande 2018


Mer info från eventet, teamens pitchar och bilder hittar du på vår facebooksida.
TeamGoAhead
Behovspaket: Trygga gatan
Namn på produkt: Watch Out

Medlemmar:

Max Carlquist
Mohammed Alkhateeb
Aml Abbas
Ikhlaq Siddiqui

The True Vikings
Behovspaket: Smarta Bygglov
Namn på produkt: ByggBot

Medlemmar:

Joakim Wikdahl
Joakim Hall
Majad Inayat
Dimitrij Aleshkov
Walking School Bus
Behovspaket: Trygga gatan
Namn på produkt: Walking School Bus

Medlemmar:

Ibrahim Yolbir
Caner ErenTeam Kulla
Behovspaket: Tillsammans gör vi Helsingborg
Namn på produkt: Helsingborgs Forum

Medlemmar:

Arvid Karp
Willy Holmberg
Daniel Mena


NEMO
Behovspaket: Gör så här!
Namn på produkt: Hook Tech

Medlemmar:

Basel Munawwar
Nezar Sheikhi
Filip Mitrovic
Elias Haskan

LIMD
Behovspaket: Karttolkaren
Namn på produkt: Watch Out

Medlemmar:

Liliya Sayfutdinova
Mimouneh Kadro
Iman Ghajar
Dokka Naurbaev

EASYLIFE +
Behovspaket: Gör så här!
Namn på produkt: Watch Out

Medlemmar:

Fanny Zolotarevskaia
Damian We
Sahin Vurucu
Edvard Beg

 

True Challenge 2018

"Var med och skapa kreativa lösningar på medborgarnas behov!"
Under 24h förvandlades en del av Helsingborgs arena till en kreativ verkstad där medverkande tillsammans i team tog sig an uppgiften att arbeta fram nya kreativa lösningar på medborgarnas behov.
Vård- och omsorgsförvaltningen och Stadsbyggnads-förvaltningen i Helsingborg bjöd i samarbete med En bra plats in till True Challenge Hackathon. Från invånare i Helsingborg samlade vi in behov som vi utmanade utvecklare och programmerare att hitta lösningar på.

Vi bjöd på mat och dryck samt en atmosfär som inbjöd till erfarenhetsutbyte mellan teamen och en möjlighet att knyta nya värdefulla kontakter.
Arrangörer
Vård- och omsorgsförvaltningen och Stadsbyggnads förvaltningen i Helsingborg bjöd i samarbete med En bra plats in till True Challenge.
Behovspaket
Från medborgare i Helsingborg samlade vi in behov som paketerades för team att hitta lösningar på. Behovspaketen presenteras nedan.
Till behovspaketen
Hbg Mashup
"Tanke och handling för det offentliga Sveriges framtid"
Hackathonet är en del av Hbg Mashup som du kan läsa mer om här: hbgmashup.se/

Fortsättning på förra årets succé!

True Challenge växer och ordnas i år av Vård och omsorgsförvaltningen tillsammans med Stadsbyggnads-förvaltningen.
TrueChallenge var 2017 unikt genom att Vård- och omsorgsförvaltningen i Helsingborg i samarbete med det digitala stödet "En bra plats" var arrangörer. Det är inte ofta offentliga aktörer arrangerar hackathons, än mer sällsynt att kommuners olika förvaltningar är pådrivande i dessa sammanhang.

Behovspaket

Behovspaketering är en metod som skapats för att fånga upp verkliga behov och presentera dem på ett sätt som stimulerar och engagerar innovativa personer och företag att utveckla nya produkter och tjänster.

Nedan presenteras de nio behovspaket som teamen kan välja bland för årets hackathon.

Om metoden: behovspaketering.se


Karttolkaren
När man har en funktions- nedsättning är det svårt att hitta till rätt plats. De hjälpmedel i...
Läs mer
Tillsammans gör vi Helsingborg
Jag vill på ett enkelt sätt få infor...
Läs mer
Ångeststödet
När ångesten dyker upp så skulle det behövas någonting som hindrar att personen....
Läs mer
Trygga gatan
Jag vill kunna känna mig trygg med att hastigheten hålls nere i vårt bostadsområde där mina barn...
Läs mer
Bryt digital isolering
Nytt inom it/appar och nyheter som kan vara till nytta för den äldre generationen. Kanske att....
Läs mer
Smart@ bygglovssvar
Jag vill att det ska vara enkelt att snabbt få kontakt med en person som kan ge...
Läs mer
Fysiska pengar
Det kan vara svårt för personer med en funktionsnedsättning att hantera "fysiska-pengar"...
Läs mer
Säkraste vägen hem
Jag vill veta den säkraste vägen hem på kvällen.

Läs mer
Gör så här
Det finns ett behov hos kunder på LSS-verksamheter av att förmedla till vikarier vem man är....
Läs mer
Projektledare:
Gustaf Cavalli
gustaf@enbraplats.se