True Challenge 2018


"Var med och skapa kreativa lösningar på medborgarnas behov!"
Under 24h kommer en del av Helsingborgs arena förvandlas till en kreativ verkstad där medverkande tillsammans i team tar sig an uppgiften att arbeta fram nya kreativa lösningar på medborgarnas behov.

Vård- och omsorgsförvaltningen och Stadsbyggnads-förvaltningen i Helsingborg bjuder i samarbete med En bra plats in till True Challenge Hackathon. Från invånare i Helsingborg har vi samlat in behov som vi nu utmanar er att hitta lösningar på.
Vi bjuder på mat och dryck samt en atmosfär som inbjuder till erfarenhetsutbyte mellan teamen och möjlighet att knyta nya värdefulla kontakter. Det är kostnadsfritt att medverka.

Obs! Man kan anmäla sig själv eller som ett helt team. Vi hjälper till att matcha ihop team där det behövs.
Arrangörer
Vård- och omsorgsförvaltningen och Stadsbyggnads förvaltningen i Helsingborg bjuder i samarbete med En bra plats in till True Challenge.
Behovspaket
Från medborgare i Helsingborg har vi samlat in behov som vi paketerat och nu utmanar er att hitta lösningar på. Behovspaketen presenteras nedan. Till behovspaketen
Hbg Mashup
"Tanke och handling för det offentliga Sveriges framtid"
Hackathonet är en del av Hbg Mashup som du kan läsa mer om här: hbgmashup.se/


Fortsättning på förra årets succé!

True Challenge växer och ordnas i år av Vård och omsorgsförvaltningen tillsammans med Stadsbyggnads-förvaltningen.
TrueChallenge var 2017 unikt genom att Vård- och omsorgsförvaltningen i Helsingborg i samarbete med det digitala stödet "En bra plats" var arrangörer. Det är inte ofta offentliga aktörer arrangerar hackathons, än mer sällsynt att kommuners olika förvaltningar är pådrivande i dessa sammanhang.

Behovspaket

Behovspaketering är en metod som skapats för att fånga upp verkliga behov och presentera dem på ett sätt som stimulerar och engagerar innovativa personer och företag att utveckla nya produkter och tjänster.

Nedan presenteras de nio behovspaket som teamen kan välja bland för årets hackathon.

Om metoden: behovspaketering.se


Karttolkaren
När man har en funktions- nedsättning är det svårt att hitta till rätt plats. De hjälpmedel i...
Läs mer
Tillsammans gör vi Helsingborg
Jag vill på ett enkelt sätt få infor...
Läs mer
Ångeststödet
När ångesten dyker upp så skulle det behövas någonting som hindrar att personen....
Läs mer
Trygga gatan
Jag vill kunna känna mig trygg med att hastigheten hålls nere i vårt bostadsområde där mina barn...
Läs mer
Bryt digital isolering
Nytt inom it/appar och nyheter som kan vara till nytta för den äldre generationen. Kanske att....
Läs mer
Smart@ bygglovssvar
Jag vill att det ska vara enkelt att snabbt få kontakt med en person som kan ge...
Läs mer
Fysiska pengar
Det kan vara svårt för personer med en funktionsnedsättning att hantera "fysiska-pengar"...
Läs mer
Säkraste vägen hem
Jag vill veta den säkraste vägen hem på kvällen.

Läs mer
Gör så här
Det finns ett behov hos kunder på LSS-verksamheter av att förmedla till vikarier vem man är....
Läs mer
Projektledare:
Gustaf Cavalli
gustaf@enbraplats.se